Metrop hnojiva, Postbus 169, 3400AD IJsselstein, Netherlands.
Jazyk:    Metrop fertilizers

 

Metrop

 

 

Metrop

Metrop

Metrop Calgreen, koncentrované tekuté kalcium hnojivo.

                 

Funkce: kalcium je základním stavebním prvkem všech buňek a membrán v rostlině. Omezení v príjmu kalcia způsobuje oslabení buněčné struktury a snižuje propustnost buněčných stěn. Pri dodávání správného množství kalcia ovoci prodloužíte jeho životnost pri skladování a také jím můžete ovlivnit některé poškozující faktory jako je hnědnutí ovoce nebo horknutí či něchtené dolícky.

 

Popis: Metrop Calgreen kalcium hnojivo je plněrozpustný ve vodě a obsahuje 22,5% kalcia a vyváženou radu mikroživin. Metrop Calgreen kalcium hnojivo může být použit na všechny druhy ovoce a zeleniny aby se zvýšila jejich pevnost, prodloužila doba skladování, zlepšila barva a celkově i povrch.

 

SCHEDULE

 

Použití: Nádobu na zálivku naplňte polovinou požadovaného množství vody. Protrepejte. Odměrte požadované množství Metrop Calgreen calcium hnojivo a pridejte do nádoby, aby se hnojivo rádně promíchalo. Nyní dolijte druhou polovinu požadovaného množství vody. Zálivka je pripravena k aplikaci.

 

Redění: Doporučené množství vody je 500 – 1500 litrů.

 

Nádobu s hnojivem vždy pred otevrením protrepejte.

 

Doporučené používání:

SCHEDULE


Snášenlivost s jinými produkty: Metrop Calgreen kalcium hnojivo je možné kombinovat s většinou pesticidů (pozor ne se všemi), rosltinnými stimulátory a mikroživinami s prihlédnutím na jejich fyzikální vlastnosti a biologické dopady na plodinu. Metrop ale nenese žádnou zodpovědnost za ztráty a zničení plodiny nebo úrody, protože ne všechny pesticidy byly otestovány a účinnost jejich kombinace záleží také na mnoha faktorech. (objem a teplota vody, vitalita rostliny, počasí).

 

Podmínky skladování: Hnojivo Calgreen skladujte v suchu a pri teplotách mezi 5-40°C. Hnojivo není horlavé ani výbušné. Používejte ochranné brýle a rukavice, jakmile zacházíte s tímto koncentrátem.


Balení: Metrop Calgreen kalcium hnojivo je k dostaní v 1, 5 a 10 litrových HDPE plasotvých nádobách of 0.25, 1L, 5L, 10L capacity. Nádoby jsou uzavreny TE závery. Je také možnost objednat 200 l nebo 1000 l.